Inloggen
Registreren

Inloggegevens vergeten

Gebruiksvoorwaarden website
Dit document beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van deze website. Dit document geeft aan wat toegestaan is op deze website en wat niet en wat wij wel en niet mogen doen met jouw gegevens.

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, The Big Site, een organisatie die is gevestigd in Nederland. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Copy it right
Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve of persoonlijke doeleinden. Daarnaast dien je een link op te nemen naar de exacte bron op onze website.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
  1. een kopie van of een gedeelte van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. inhoud uit afgeschermde gedeelten van de website te publiceren buiten deze afgeschermde gedeelten.
Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. The Big Site garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. We worden graag op de hoogte van fouten gehouden per e-mail op .

The Big Site kan niet verantwoordelijk geacht worden voor onder meer de volgende zaken:
  • handelingen die je verricht die door informatie op onze website zou zijn ingegeveven;
  • de onmogelijkheid de website te kunnen gebruiken; en
  • dat onverhoopt bepaalde informatie op onze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
Bij onduidelijkheden of overige zaken kan er door The Big Site een besluit worden genomen.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat The Big Site verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door jou verstrekte informatie en materiaal
Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je er mee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.
Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Indien je persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres aan ons verstrekt, zullen deze vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen zo goed mogelijk beschermd worden en nooit en te nimmer doorverkocht worden aan derden zonder minimaal je hier over te hebben geÔnformeerd per e-mail.

Reactiesysteem
De beheerders en moderators van het reactiesysteem zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door het plaatsen van een bericht stem je in met deze voorwaarden en erken je dat alle berichten op dit reactiesysteem de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers. Alle gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geplaatste materiaal en kunnen bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden en de Nederlandse wetgeving worden vervolgd. Het beheer blijft het recht behouden om berichten van gebruikers zonder aankondigen te verwijderen wanneer zij hier aanleiding toe ziet.

Door het gebruik van het reactiesysteem geef je verder aan dat je geen kwetsende, obscene , vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georiŽnteerde berichten plaatst. Verder dien je je te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Als je je niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet opvolgt kan je meteen en permanent gebannen worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag. Het IP adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op jouw computer. Deze cookies bevatten uitsluitend gebruikersinformatie die op deze website van toepassing is en worden bij je IP-profiel opgeslagen.

Door deze voorwaarden te accepteren (doormiddel van gebruik van het reactiesysteem) stem je er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming, tenzij het overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden betreft of daartoe wettelijk bevoegde organisaties ons dwingen. Het beheer van de site is niet aansprakelijk voor hack pogingen en eventuele schade die daar uit voortvloeit zoals het vrijkomen van persoonlijke informatie van gebruikers van de GamersFuture website.

Contact
Algemene informatie


Vragen of klachten over de website


Zaken die over het forum gaan


Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.